Se adresse

Affald

- Hvad må du smide i skraldespanden?
 
Et stort problem med større ejendomme er håndteringen af beboernes affald. Affaldsspande og containere er kun til almindeligt husholdningsaffald.
 
Du skal:
  • Smide almindeligt husholdnings- og køkkenaffald ud i ejendommens affaldsbeholdere.
  • Fordele det jævnligt mellem beholderne, så ikke én er overfyldt, og resten er halvtomme.
  • Sørge for altid at lukke affaldsbeholderen efter udsmidning så ikke fluer og rotter tiltrækkes og har fri adgang.
  • Benytte plastikposer til affaldet – gerne nogle der kan lukkes.

 Du må ikke:
  • Smide pap, metal, havemøbler og lignende storskrald ud, så affaldsbeholderne bliver alt for hurtigt fyldt.
  • Fylde og overfylde den forreste beholder alene. Gå i stedet to skridt ekstra og benyt dem alle. Prøv at fylde den bagerste først J

 På den måde kan affaldsrummene holdes pæne og ordentlige.
Når ovennævnte punkter ikke opfyldes, opstår der problemer med dårlig lugt, maddiker, spyfluer og rotter. Det sker fordi containere og spande overfyldes med affald som burde være blevet kørt på genbrugspladsen. Så er der ikke plads til mere husholdnings-affald, og beboerne stiller det på jorden ved siden af – en kilde til skadedyr, rod og affald over det hele.
 
Har du brug for at komme af med storskrald eller lignende, og har du ikke selv mulighed for at køre det væk, kan det blive afhentet og kørt væk af vores viceværter mod en mindre betaling. Det skal dog være aftalt på forhånd. Kontakt kontoret for at lave aftale herom.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 89 80 36 00, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
RR Bolig
Lille Blødevej 1
3600 Frederikssund
Telefon: 89 80 36 00
E-mail: hej@rrbolig.dk
CVR: 26093899
RR Bolig | Lille Blødevej 1 | 3600 Frederikssund | Tlf.: 89 80 36 00